Tips & råd

Tips & råd

Alla växter behöver ljus

Ljuset är för växter vad mat är för oss människor, energi. De behöver ljus för att kunna växa och genom det hjälpa oss att få en trivsam inomhusmiljö med bättre luft. Därför är belysningen nyckeln till vackra växter, oavsett sort. I nästan alla inomhusmiljöer finns det för lite ljus för att växter ska kunna trivas och utvecklas på ett bra sätt. Vatten är för växter samma sak som för oss människor och växtnäring kan vi likna vid mineraler och vitaminer. Ljuset är alltså det absolut viktigaste men det är kombinationen av allt detta, tillsammans med god skötsel, som ger riktigt fina växter.

Kontorslokaler får en väl avvägd belysning för att människor ska trivas och kunna utföra sina uppgifter. Detta räcker inte för våra växter. Vi människor upplever 500 lux som väl belysta lokaler medans växter nätt och jämt klarar att bibehålla sitt utseende utan tillväxt vid samma ljusmängd. Ett fåtal växtsorter klarar sig fint vid 500 lux men valmöjligheterna öka betydligt om man ökar ljusmängden till 800 lux och passerar man 1000 lux kan man använda de flesta växter som finns att tillgå. Växtväggar och växttavlor bör få 1000 lux, gärna mer, oavsett vilka växter de innehåller.

Korrekt belysta växter blir billigare att underhålla samtidigt som man lyfter fram växten i rummet. Man skapar en trivsam stämning i lokalen genom att låta ljuset som reflekteras från växterna vara en del av allmänbelysningen.

Hur ska jag tänka?

För att lyckas med belysning bör man tänka på ett par olika saker:

  • Hur mycket ljus finns från början och hur mycket ljus behöver vi tillföra?
  • Vilken typ av växtlighet har vi och vad vill vi uppnå med både växterna och belysningen?
  • Avståndet mellan ljuskälla och växtlighet påverkar vilken spridningsvinkel ljuskällan ska ha. Längre avstånd kräver t.ex. en smalare spridningsvinkel.
  • Vilken typ av ljuskälla – LED, Halogen eller Metallhalogen? Valet grundar sig på avståndet, ekonomi, utseende och drift.
  • Hur ska belysningen styras?

Hur vi kan hjälpa dig

Vi på Plantlight hjälper gärna till med projektering av belysningslösningar för t.ex. växtväggar eller andra större eller bara lite ovanliga projekt.

Vi har ett bibliotek med dokument som hjälper växtinredaren att välja rätt armaturer och ljuskällor, instruera installatören så att armaturerna får rätt placering samt drifta och bibehålla rätt ljusbild. Vi har även en kortare utbildning för de företag som önskar utbilda sina växtinredare, säljare och växttekniker. Vi arbetar just nu på en lösning där detta ska finnas tillgängligt via denna hemsida. Om ni redan nu vill ta del av vårt bibliotek och utbildningsmaterial så är det bara att höra av sig – kontaktuppgifter hittar du genom att klicka här.

Låt dig inspireras av våra bildsamlingar som du hittar genom att klicka här!